Projectoproep Prinses Mathildeprijs

6 september 2012

Al verscheidene jaren stelt het Prinses Mathildefonds de opvoeding centraal. Tot op heden lag de klemtoon vooral op de relatie tussen moeder en kind, maar binnen het gezin zijn de opvattingen over het ouderschap ondertussen ingrijpend gewijzigd. Ook de gehechtheid van het kind aan de vader en de kwaliteit van hun relatie blijken essentieel voor de ontwikkeling van het kind. En opdat die relaties optimaal zouden zijn, moeten die zo vroeg mogelijk, al vanaf de eerste levensdagen, op een goede basis van start gaan.

Toch is nog weinig geweten over de manier waarop de betrokkenheid van de vaders in deze relatie zich in het dagelijkse leven kan of moet vertalen, en naar dit thema is slechts weinig onderzoek verricht.

Via deze projectoproep wil het Fonds de vaders centraal stellen en hun rol in de opvoeding van de kinderen op de agenda plaatsen van iedereen die werkt met gezinnen, kinderen en ouders. Het is tevens de bedoeling de rol van de vaders in de maatschappij op te waarderen.

De projectoproep loopt tot 20 november 2012.

Meer informatie