Handboek 'Elk kind telt' ondersteunt strijd tegen kinderarmoede

25 september 2012

De kinderarmoede in Vlaanderen neemt toe. Dat bleek uit het laatste voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Zo steeg het aantal kinderen dat onder de armoederisicodrempel leeft in 2010 met 20 000 tot 140 000. Volgens de recente Kind en Gezin-indicator wordt 9,7% van de kinderen in Vlaanderen geboren in een kansarm gezin. 

Vlaanderen heeft ook de ambitie om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren. Daarvoor steunt de regering ook lokale projecten. Zo besliste de regering recent nog om 1 miljoen euro te geven aan 22 lokale projecten die focussen op de strijd tegen kinderarmoede.

Om lokale besturen nog meer te inspireren over hoe kinderarmoede op lokaal vlak kan aangepakt worden, is er nu dus het methodiekenhandboek 'Elk kind telt'. Het boek werd voorgesteld op een projectenmarkt rond kinderarmoede in Brussel. Het evenement werd bijgewoond door honderden mensen van gemeenten, OCMW's en armoedeorganisaties uit heel Vlaanderen.

Ook experts als professor Peter Adriaenssens, kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en administrateur-generaal van Kind en Gezin Katrien Verhegge kwamen er hun visie toelichten.

Meer informatie over armoedebestrijding