Projectoproep KBS 'Toegankelijke ontmoetingsruimten voor jonge kinderen en hun ouders'

16 oktober 2012

Ontmoetingsruimten voor jonge kinderen en hun ouders zijn informele plekken waar jonge kinderen de kans krijgen om te spelen in het bijzijn van een opvoedingsverantwoordelijke. Ze versterken de relatie tussen ouder en kind en bieden de mogelijkheid om andere ouders en kinderen te ontmoeten. Voor kansarme, kwetsbare en geïsoleerde gezinnen zijn het gelegenheden om hun sociale netwerk te versterken.

Iedereen die werkt met gezinnen met kinderen tussen nul en drie jaar kan een project indienen tot 12 december 2012, ook de kinderopvangvoorzieningen.

Meer weten en inschrijven