Ariane Van den Berghe wordt nieuwe Vlaamse adoptieambtenaar

13 november 2012

Ariane is 34 jaar en studeerde rechten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven met specifieke interesse voor internationaal recht. Na deze studies ging ze meteen aan de slag als assistent in het domein van de rechtsvergelijking aan dezelfde faculteit. Sinds januari 2004 werkt Ariane bij Kind en Gezin. Eerst op de juridische dienst, daarna in de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning waar ze sinds 2009 diensthoofd is. De affiniteit van Ariane met de positie van minderjarigen blijkt uit haar inzet voor de goede werking van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en voor de professionele afstemming tussen welzijn en justitie met betrekking tot kindermishandeling. 

Op 11 januari 2012 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen goed. Dit decreet wijzigt het huidige decreet op belangrijke vlakken.
Zo werd geopteerd voor de oprichting van een volwaardige afdeling Vlaams Centrum voor Adoptie binnen Kind en Gezin, dat de Vlaamse Centrale Autoriteit in haar midden opneemt en als volwaardig superviserend en coördinerend orgaan voor adoptie zal functioneren.

De Vlaamse Regering keurde ook een besluit goed over de mandaatfunctie van de Vlaamse adoptieambtenaar.