Kind en Gezin engageert zich voor steun voor prematuur ouderschap

19 november 2012

Concreet wordt op beleidsniveau gevraagd naar een betere preventie en sensibilisering over prematuriteit, een goede nationale registratie van alle couveusekinderen, psychologische begeleiding van de gezinnen en opvolging van deze kinderen. Aan de ziekenhuizen wordt steun gevraagd voor een 24u/24u bezoekrecht van ouders en het hierbij betrekken van broertjes en zusjes, aandacht voor de intimiteit van het gezin, continuïteit in de rechten van de ouders en informatie en ondersteuning tijdens opname en na ontslag.

Bekijk pdf het charter (1MB)