Start nieuwe adoptieprocedure 3 december 2012

23 november 2012

Het besluit over de voorbereiding en nazorg interlandelijke adoptie zal een merkbare invloed hebben op de adoptieprocedure. Hiermee wordt namelijk ook het instroombeheer ingevoerd.

Met de invoering van instroombeheer wil men er mee voor zorgen dat een adoptie kan afgerond worden binnen een redelijke termijn na het verkrijgen van het geschiktheidvonnis. Alle kandidaat-adoptieouders melden zich aan bij het Vlaams Centrum voor Adoptie. De kandidaat-adoptieouders worden uitgenodigd voor een uitgebreide infosessie waarin ze alle informatie krijgen over interlandelijke adoptie. Nadat de kandidaat schriftelijk bevestigt dat hij wil doorgaan met de adoptieprocedure, wordt hij doorverwezen naar het Steunpunt Adoptie voor de verdere voorbereiding. Het Vlaams Centrum voor Adoptie beheert het aantal kandidaat-adoptieouders dat het doorverwijst naar het Steunpunt Adoptie. Het centrum garandeert een jaarlijkse minimale doorstroom.

Meer informatie over het instroombeheer en decreet interlandelijke adoptie
De volledige tekst van het besluit