Oogtest K&G vandaag op congres Oogheelkunde

28 november 2012

De oogtest van Kind en Gezin is momenteel al ingevoerd in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en in enkele regio's in Oost- en West-Vlaanderen.Tegen eind maart 2013 zal de implementatie van de oogtest in heel Vlaanderen voltooid zijn. De oogtest wordt volledig geïntegreerd in de gratis dienstverlening van Kind en Gezin. Vlaanderen is met dergelijke populatiescreening uniek in de wereld.

Met de oogtest worden factoren die aanleiding geven tot een lui oog en enkele ernstige oogafwijkingen, opgespoord. Voor een goede oogontwikkeling van je kind is het noodzakelijk dat oogproblemen vroegtijdig vastgesteld worden en op de juiste manier behandeld worden. Zo krijgt een kind maximale ontwikkelingskansen. De oogtest is veilig, pijnloos, kindvriendelijk en gratis.

Als het resultaat van de oogtest afwijkend is, wordt het kind doorverwezen naar een oogarts. De verwijzing gebeurt naar oogartsen waarmee Kind en Gezin een overeenkomst heeft over gegarandeerde opvolging en rapportering. Door gegevens uit te wisselen over de verdere diagnose kan het programma verder op punt worden gesteld. Ongeveer 250 oogartsen tekenden die overeenkomst.

Op dit moment zijn bijna 30000 kinderen getest sinds de start van het programma. In de regio's die al het langst oogtesten uitvoeren wordt 7,7% van de kinderen doorverwezen, in de recent gestarte regio's gaat het om 9,3%. Bij de 62,8% van de doorgestuurde 1-jarigen werd de risico-factor bevestigd (in de meest ervaren centra zelfs bijna 80%). Bij 15,8% waren de oogjes toch OK. In 21,4% werd gerapporteerd dat de screening moeilijk is op jonge leeftijd. Hierin ligt de uitdaging voor oogartsen en verder onderzoek.


Lees meer over de oogtest