Nieuw Triple P-magazine

3 december 2012

Binnen het thema ‘ samen opvoeden’ (met opvang, grootouders, ...) is gewerkt aan een boeiende mix van artikels, cartoons, columns, ... met onder andere Kapitein Winokio, beter communiceren met je partner en goede afspraken na scheiding.

Triple P is een programma over positief ouderschap. Dit is een pedagogische aanpak die ernaar streeft de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en het gedrag van kinderen op een constructieve en niet-kwetsende manier te sturen.

Het Triple P-magazine verschijnt 3 keer per jaar. Het wil op een betrouwbare manier informeren over de opvoeding van kinderen. Bekende en minder bekende ouders vertellen hoe ze hun kinderen grootbrengen en de Triple P-deskundige Hilde Weekers geeft advies.


Meer informatie bij Opvoeden?/Positief opvoeden/Triple P