Meer transparantie bij adoptie

17 december 2012

Hierin wordt het proactief kanaalonderzoek door het Vlaams Centrum voor Adoptie verder uitgewerkt onder meer door een voorafgaande screening van de wetgeving. De adoptiediensten worden via subsidies gestimuleerd om samenwerkingen aan te gaan met meer verschillende kanalen. Bovendien worden de kosten voor bemiddeling voor kandidaat-adoptieouders beperkt.

Ten slotte wordt er duidelijkheid geboden over de gegevens waar een geadopteerde recht op heeft wanneer hij/zij inzage krijgt in zijn/haar adoptiedossier.

Met dit derde en laatste besluit zal het nieuwe decreet interlandelijke adoptie volledig uitgevoerd worden in 2013.

pdf Persmededeling van Jo Vandeurzen