Daling van het aantal bevallingen in 2012 (bron: SPE)

2 januari 2013

In het voorbije jaar 2012 werden 66 822 verlossingen opgetekend.  In vergelijking met de cijfers van vorig jaar (67 803) is dit een daling van 981 bevallingen of 1,45 %.

Enkel de provincie Vlaams Brabant  kende dit jaar een toename van 0.86 %. De provincie Antwerpen daalde minder dan gemiddeld (- 0,72%), terwijl Limburg (- 1,60%), Oost-Vlaanderen (- 2,6%) en West-Vlaanderen (- 2,96%) zwaarder dan gemiddeld daalden.

Het SPE verwerkt de gegevens van alle bevallingen in de 66 materniteiten van Vlaanderen. Op die manier registreren ze 100% van de ziekenhuisbevallingen.


Geboortecijfer Kind en Gezin

Deze dalende trend wordt voorlopig bevestigd door de cijfers van Kind en Gezin, maar het is nog te vroeg voor definitieve conclusies.

Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin wordt op basis van onze databank met kindgegevens berekend. Dit cijfer is gebaseerd op de woonplaats van het kind, ongeacht zijn geboorteplaats (al dan niet in het buitenland of over de taalgrens) of het verblijfsstatuut van zijn ouders.