Adoptie via erkende diensten in 2012

22 januari 2013

Binnenlandse adoptie
De binnenlandse adopties via de erkende adoptiediensten betreffen in België geboren kinderen die door hun ouders werden afgestaan voor adoptie. 14 van de 30 adoptiekinderen kwamen terecht bij holebikoppels en 16 bij heterokoppels.
Binnenlandse adopties kunnen ook op zelfstandige wijze plaatsvinden. Het gaat dan om kinderen die vooraf gekend zijn door de kandidaat-adoptieouders (stiefkinderen, pleegkinderen, kinderen van familie, enz.).

Interlandelijke adoptie
De 122 kinderen die via bemiddeling door adoptiediensten in Vlaamse adoptiegezinnen zullen opgroeien, komen vooral uit Ethiopië (51,3%).
Door de ratificatie van het Haags Adoptieverdrag door Kazachstan werden uit dat land geen kinderen meer in Vlaanderen geadopteerd. De Vlaamse adoptiediensten werken momenteel in 9 herkomstlanden. In 12 landen zijn er proefdossiers lopend, o.m. Chili, Togo, Kenia. Na een positieve evaluatie kan via deze landen geadopteerd worden.


Aantal adopties volgens land van herkomst via erkende diensten

Land van herkomst 2011 2012
België 25 30
Bulgarije - 2
Burkina Faso 1 1
China 12 15
Colombia 2 -
Ethiopië 102 78
Filipijnen 5 4
India 6 3
Kazachstan 22 -
Marokko 3 -
Nigeria 1 -
Polen 12 10
Sri Lanka 2 -
Thailand 2 1
Zuid-Afrika 10 8
Totaal 205 152

Het activiteitenverslag van het Vlaamse Centrum voor Adoptie is beschikbaar in mei 2013. Deze publicatie bevat uitgebreide gegevens over het aantal aanmeldingen, maatschappelijke onderzoeken, geschiktheidsvonnissen, e.d. Het is een verslag over het adoptiegebeuren in Vlaanderen in 2012 met gedetailleerd cijfermateriaal. 

Meer informatie over adoptie