Adopties uit Ethiopië: VCA volgt nauwgezet op

26 februari 2013

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) begrijpt dat deze uitzending voor ongerustheid zorgt bij (toekomstige) adoptieouders. Er is evenwel geen reden tot paniek.

De situaties waarvan sprake in de reportage dateren van enkele jaren geleden. Inmiddels heeft de Ethiopische overheid zelf een aantal maatregelen genomen om het adoptieproces beter te omkaderen.
Op dit moment hebben wij geen enkele reden om te twijfelen aan de adopties die via de goedgekeurde kanalen van de erkende Vlaamse adoptiediensten verlopen. In januari had het VCA nog een overleg met de Ethiopische overheid, waaruit blijkt dat ook Ethiopië er alles aan doet om betrouwbare informatie aan te leveren.

Het VCA zal de situatie in Vlaanderen en Nederland wel nauwgezet blijven opvolgen: de gebeurtenissen tonen aan dat permanente evaluatie geen overbodige luxe is. De evaluatie zal opgenomen worden door het VCA, samen met de erkende adoptiediensten. Op dit moment is er dan ook geen enkele reden om de samenwerking met Ethiopië stop te zetten.

(Kandidaat)adoptieouders of geadopteerden kunnen met al hun vragen of bezorgdheid terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie en/of de adoptiediensten Ray of Hope of FIAC.

Meer info over VCA
Adressen buitenlandse adoptiediensten