Overgewicht bij jonge kinderen sneller opsporen

4 april 2013

Tot nu toe volgt Kind en Gezin lengte en gewicht afzonderlijk op. In de toekomst gaat Kind en Gezin de verhouding lengte /gewicht bij zuigelingen en peuters interpreteren en opvolgen.

Kind en Gezin hoopt met deze extra monitoring ouders sneller te kunnen ondersteunen in hun aanpak als hun kind te zwaar dreigt te worden.

Deze nieuwe ontwikkeling past in het Vlaams actieplan rond Voeding en Beweging van minster Vandeurzen. Hierbinnen zijn gezonde voedingsgewoontes, voldoende beweging en het beperken van stilzitten voor het ganse gezin belangrijk. Als hulp bij de opbouw van een gezond voedingspatroon, is er de actieve voedingsdriehoek.

Kind en Gezin hoopt van start te kunnen gaan tegen eind 2013.