Windpokken in Koppen op Eén

18 april 2013

In België wordt de vaccinatie tegen windpokken momenteel alleen geadviseerd voor specifieke risicogroepen en –personen. Er gebeurt veel onderzoek over de voor- en nadelen van een algemene invoering van deze vaccinatie. De Hoge Gezondheidsraad volgt dit van nabij op.

Op het consultatiebureau van Kind en Gezin worden enkel vaccins toegediend van het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsgraad. Zolang windpokkenvaccinatie daar niet toe behoort, kunnen ouders die dit vaccin voor hun baby willen enkel bij hun behandelend arts terecht.

Meer informatie vind je op Gezondheid en vaccineren/Ziek/Windpokken.