De adoptieambtenaar stelt het activiteitenverslag voor

7 mei 2013

Dit verslag toont adoptie in cijfers tijdens het jaar 2012. De internationale daling van het aantal geadopteerde kinderen stelt zich ook in Vlaanderen met een daling van 32% naar 122 kinderen waar het er in 2011 nog 180 waren. 17% van de kinderen is ouder dan 6 jaar. Dit is een stijging en toont aan dat meer en meer adoptiekinderen speciale behoeften hebben.

De adoptiediensten kregen de toestemming om in 7 nieuwe landen te starten met proefdossiers en in 7 landen liepen de proeffases die eerder waren goedgekeurd verder in 2012. Het gaat telkens om kleinere kanalen, waar men vraagt naar een klein aantal adoptieouders of naar adoptieouders die openstaan voor specifieke kindprofielen (special needs). De wachttijd, de tijd dat adoptieouders na hun geschiktheidsvonnis moeten wachten op de plaatsing van hun adoptiekindje, blijft afhankelijk van het land waarvoor kandidaat-adoptieouders kiezen. De wachttijd tot plaatsing gaat van 2 jaar voor Zuid-Afrika tot 5 jaar en 7 maanden voor Thailand. Naast een daling in het aantal geplaatste kinderen, stellen we vast dat ook het aantal aanvragen van de kandidaat-adoptieouders blijft dalen. In 2006 waren er nog 884 aanmeldingen terwijl dit in 2012 gaat om 312 nieuwe aanmeldingen.

Het aantal kinderen dat via binnenlandse adoptie werd geplaatst blijft al jaren stabiel. In 2012 ging het om 30 kinderen waarvan 14 kinderen twee vaders of moeders kregen. Al deze kinderen waren jonger dan of net 1 jaar.

Activiteitenverslag Adoptie 2012