Fiscale aftrek kinderopvang wordt belastingsvermindering kinderopvang

16 mei 2013

Vroeger werden de kinderopvangkosten van het belastbaar inkomen afgetrokken voordat de belastingen werden berekend. Vanaf het aanslagjaar 2013 worden de kinderopvangkosten een ‘belastingvermindering’. Eerst worden de belastingen berekend en dan wordt een belastingsvermindering toegekend. Deze vermindering bedraagt 45% van de werkelijk gedane uitgaven, die beperkt worden tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag.

In de oude regeling was het voordeel afhankelijk van de hoogte van het totale netto-inkomen. In de nieuwe regeling heeft elke belastingplichtige in principe hetzelfde voordeel.

Ouders kunnen het effect van de nieuwe regeling nagaan via het berekeningsprogramma Taxcalc. Ze kunnen anoniem de berekening voor aanslagjaar 2013 uitvoeren en vergelijken met de berekening voor het aanslagjaar 2012. Alle andere wettelijke bepalingen over de kinderopvangkosten en de belastingaangifte blijven ongewijzigd.

Voor ouders die opvang op basis van hun inkomen betalen, heeft dit geen effect op de prijs. Deze prijs wordt immers berekend op het gezamenlijk belastbaar inkomen vóór de aftrek van uitgaven.

Meer info op de website van FOD financiën