Automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis

7 juni 2013

De kandidaat-adoptant moet nog steeds een verzoekschrift indienen bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank vraagt aan het Vlaams Centrum voor Adoptie om te onderzoeken of de situatie van de kandidaten zo gewijzigd is dat een nieuw maatschappelijk onderzoek nodig is.
Het Vlaams Centrum voor Adoptie moet dan aan de jeugdrechtbank ofwel attesteren dat er geen relevante wijzigingen zijn ofwel melden dat een maatschappelijk onderzoek wordt opgestart. Als er geen wijzigingen zijn, dan kan de jeugdrechter het geschiktheidsvonnis automatisch verlengen voor twee jaar.

Om te bepalen in welke situaties een bijkomend maatschappelijk onderzoek zal nodig zijn,  heeft het Vlaams Centrum voor Adoptie de komende dagen overleg met de adoptiesector en de Franse gemeenschap. Van zodra daarover duidelijkheid is, wordt dit op de website gepubliceerd.