Oproep: Participatie van ouders en kinderen in aanbod preventieve gezinsondersteuning

7 juni 2013

Waarom aandacht voor participatie?

Participatie beantwoordt aan de fundamentele vraag van ouders en kinderen om gehoord en betrokken te worden. Het kan bovendien de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door beter in te spelen op de noden en behoeften van de ouders en kinderen en problemen vlotter op te lossen, ook het welbevinden van de ouders en kinderen zal stijgen, de sociale cohesie zal verhogen, …
Reeds veel voorzieningen en organisaties maken nu al werk van participatie van ouders en kinderen. We willen deze initiatieven graag leren kennen en samenbrengen om zo kennis en ervaringen uit te wisselen.

Kind en Gezin en zijn partners willen een draagvlak creëren voor participatie, zowel in het beleid  als in de praktijk. Het doel is om actieve participatie van (aanstaande) ouders en kinderen op een duurzame manier in te voeren in het dienstenaanbod en het beleid, met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot organisaties voor wie betrokkenheid van ouders en kinderen in de werking vanzelfsprekend is en die bereid zijn hierover iets te vertellen.

Wat bieden we?

Kind en Gezin heeft samen met de Koning Boudewijnstichting een project opgezet. We willen een website oprichten waarop je kennis en ervaringen rond participatie met collega’s kan uitwisselen. Zo leren andere organisaties je aanpak kennen en kan je zelf je aanpak aftoetsen bij anderen. Deze zal in het najaar 2013 gepubliceerd worden.

Hoe meedoen?

Wil je graag meedoen, vul dan bijgevoegd document in en zend voor 15 juli 2013 naar participatie@kindengezin.be.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking !

word Download het sjabloon