Definitieve goedkeuring voorontwerp decreet preventieve gezinsondersteuning

14 juni 2013

Op de website www.huizenvanhetkind.be vind je meer informatie over dit voorontwerp:

  • Waarom een decreet?

  • De procedure die het decreet doorloopt.

  • De proefprojecten en gelabelde initiatieven Huizen van het Kind