Gedeeltelijke stopzetting adoptieaanvragen in Colombia

21 juni 2013

Deze beslissing werd ingegeven door de vaststelling dat de wachtlijst gegroeid was tot 3883 gezinnen. Hiervan zijn ongeveer 90% kandidaat voor kinderen tot zes jaar, waardoor de wachttijd voor deze groep oploopt tot ongeveer zeven jaar.

De maatregel gaat in op 15 juli 2013 voorlopig voor een periode van twee jaar. Hij heeft geen invloed op de reeds door ICBF ontvangen aanvragen.
Kandidaturen voor kinderen waarvoor ook nu nog niet gemakkelijk een gezin gevonden wordt, blijven wel mogelijk. Het gaat dan om kinderen die samen met twee of meer broers/zussen geadopteerd worden;  kinderen ouder dan acht jaar of kinderen met fysieke of psychische handicaps of met blijvende fysieke of psychische aandoeningen zoals HIV, hartaandoeningen, nierziekten,..

Voor de Vlaamse kandidaat-adoptanten verandert er weinig. De adoptiedienst, FIAC-Horizon, die in Colombia werkt, was al langer enkel op zoek naar kandidaat-adoptanten voor dergelijke kindprofielen.

Informatie over Colombia als herkomstland