Samenwerking adoptiedienst FIAC-HORIZON met Zuid-Afrika

1 juli 2013

Begin februari werd door de Zuid-Afrikaanse Centrale Autoriteit inzake Adoptie (SACA) gemeld dat de samenwerking tussen FIAC-Horizon en ABBA Adoptions zou worden stopgezet omdat de buitenlandse adoptiediensten herverdeeld werden onder de Zuid-Afrikaanse adoptieagentschappen.
De voorbije maanden probeerde het Vlaams Centrum voor adoptie contact op te nemen met SACA via mail en telefoon, dit verliep moeilijk. Ook de Vlaamse vertegenwoordiging in Pretoria kon moeizaam contact leggen met SACA.

De Zuid-Afrikaanse autoriteit beloofde vrijdag 5 juli 2013 meer nieuws te communiceren over de nieuwe samenwerking. Afhankelijk van de communicatie van SACA zal het Vlaams Centrum voor Adoptie oordelen of het opportuun is af te reizen naar Zuid-Afrika om te bemiddelen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Van zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt dit aan de betrokken adoptiedienst en wachtende kandidaatadoptanten voor Zuid-Afrika gecommuniceerd.