Nieuwe decreet integrale jeugdhulp goedgekeurd door Vlaams Parlement

4 juli 2013

Het Decreet integrale jeugdhulp hertekent het landschap van de jeugdhulp en formuleert nieuwe uitdagingen. Het doel is dat elke jongere met een probleem zo snel mogelijk de juiste hulp vindt. Door in te grijpen op de organisatie en de werking van de bestaande jeugdhulp, wordt het nieuwe landschap veel overzichtelijker, in het bijzonder voor de cliënt maar ook voor de jeugdhulpverleners zelf.

Lees meer over het nieuwe decreet integrale jeugdhulp