Beslissingen uitbreiding 2013 en principieel akkoord over vergunningsvoorwaarden en subsidies kinderopvang

5 juli 2013

Uitbreiding 2013

Begin dit jaar maakte de Vlaamse Regering 2,9 miljoen euro vrij voor de verdere uitbreiding van kinderopvang, met een dagprijs op basis van het inkomen van de ouders. Kandidaten uit de zelfstandige en erkende kinderopvang konden tot 3 mei 2013 hun aanvraag indienen. Kind en Gezin besliste hierover op 5 juli 2013 op basis van de criteria die hiervoor werden bekend gemaakt. Subsidies voor 433 opvangplaatsen werden toegekend.
Daarnaast maakt de Vlaamse overheid ook 0,5 miljoen euro vrij voor inclusieve kinderopvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Aanvragen voor Centra Inclusieve Kinderopvang kunnen nog ingediend worden tot vrijdag 6 september 2013.

Decreet Kinderopvang

Op 5 juli 2013 gaf de Vlaamse Regering haar principieel akkoord aan de ontwerpbesluiten die de vergunningsvoorwaarden en subsidies in de kinderopvang regelen. Deze ontwerpbesluiten zijn een eerste formele aanzet op weg naar uitvoering van het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters. Dit decreet regelt voor het eerst op een fundamentele en transparante wijze de organisatie van de kinderopvang voor baby’s en peuters.
De principiële goedkeuring is een belangrijke stap. De ontwerpbesluiten gaan nu voor advies naar Raad van State en de Strategische Adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, waarna de definitieve versie door de Vlaamse Regering kan worden vastgelegd. Pas op dat ogenblik kunnen we de inhoud van die besluiten vrijgeven.