Evaluatie adoptie uit Ethiopië: stand van zaken

12 augustus 2013

Samen met de adoptiediensten werd de afgelopen maanden gestart met een evaluatie van het kanaal Ethiopië. Gelet op het grote aantal adopties uit Ethiopië in Vlaanderen en de problemen die gesignaleerd werden in andere landen, starten we met de evaluatie van de adopties uit dit land. Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft op dit ogenblik geen reden om aan te nemen dat er zich problemen voordoen in Ethiopië met de Vlaamse dossiers.

De evaluatie omvat enerzijds een zelfevaluatie en anderzijds een externe evaluatie.

Zowel het VCA als de adoptiediensten evalueren de eigen werking maar ook de werking van contactpersonen en instanties ter plaatse. Een steekproef van recente kinddossiers wordt bekeken.

Daarnaast wordt er een externe evaluatie gevraagd bij de NGO 'international social service' (ISS). Deze NGO is actief in 140 landen om de rechten van het kind te vrijwaren bij internationale migratie of verplaatsing. ISS zal een steekproef van Vlaamse dossiers doornemen en aanbevelingen over de werkwijze formuleren.  Door ISS  werd uit 78 geanonimiseerde dossiers een steekproef van 40 dossiers genomen (20 van elke adoptiedienst).

In de loop van het najaar worden beide evaluaties afgerond. De resultaten van het onderzoek zullen transparant gedeeld worden.

Contactgegevens Vlaams Centrum voor Adoptie