6 tot 13 september: Week van de geletterdheid

5 september 2013

In onze maatschappij is kennis en het verwerven van kennis van essentieel belang om zich ten volle te kunnen ontplooien. Een goede basiskennis van taal, wiskunde, ICT en algemene kennis is nodig, zowel thuis, op het werk, voor een hobby of een verdere opleiding.

Laaggeletterdheid wordt in de maatschappij nog te vaak gezien als analfabetisme. Om dat misverstand uit de wereld te helpen en om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor het probleem van laaggeletterdheid organiseren de Centra voor Basiseducatie de derde editie van de ‘Week van de geletterdheid’.

Kind in Beeld maakt de informatie toegankelijker
Kind en Gezin komt vaak in contact met laaggeletterden en de mensen in hun omgeving. Dat directe contact helpt bij het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.  Maar we spelen ook een rol bij het toegankelijker maken van informatie en  het stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen en ouders.

  • Het eerste gebeurt onder meer met Kind in Beeld.
  • Het tweede vertrekt vanuit de visie van Kind en Gezin op taalontwikkeling en meertaligheid.

Tentoonstelling in Gent & fotowedstrijd
Dit jaar loopt er een tentoonstelling in ‘Shopping Zuid’ in Gent. Een aantal bekende en minder bekende koppen tonen er in ‘beeld’ wat geletterdheid voor hen betekent. Daarnaast wordt ook een fotowedstrijd gelanceerd.

Week van de geletterdheid
Meer informatie over taalontwikkeling en meertaligheid
Bekijk de publicaties Kind in Beeld