Decreet Kinderopvang: Samen kinderopvang versterken

16 september 2013

De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector. Daarom is er een nieuw decreet Kinderopvang gekomen, dat op 1 april 2014 in werking treedt. De uitvoeringsbesluiten rond de vergunning en de subsidiëring werden begin juli 2013 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en worden vandaag toegelicht aan de sector.

Met dit decreet willen we:

  • Eenvormige en goede kwaliteit van kinderopvang. Omdat een vergunning verplicht is, moet elke opvang aan basiskwaliteitsvoorwaarden voldoen.
  • Betaalbare kinderopvang voor iedereen.
  • Een duidelijk en transparant aanbod en subsidiesysteem.
  • Een leefbare kinderopvangsector.

Dit zijn de ambitieuze doelen van het decreet, die breed gedragen worden door de kinderopvangsector. De uitvoeringsbesluiten rond vergunning en subsidiëring geven verder de richting aan hoe het in de toekomst  moet worden én voorzien alvast eerste stappen daar naartoe, ook budgettair. We zorgen voor een haalbare overgang voor de organisatoren, door voldoende overgangsmaatregelen in te bouwen. Ik wil de sector ook de kans geven om hierover nog verder met mij in overleg te gaan.

De doelen van het decreet zijn duidelijk, maar we beseffen dat de Vlaamse overheid én de kinderopvangsector nog voor heel grote uitdagingen staan bij de uitvoering hiervan.

Goeie kwalitatieve opvang betekent ook dat kinderbegeleiders in de opvang als echte professionele werknemer kunnen werken, met sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden. Op termijn willen we hiertoe hun financiële mogelijkheden versterken en stap voor stap de nodige middelen en oplossingen aanreiken.

Een van de eerste stappen  is de  subsidieverhoging voor de diensten voor onthaalouders en de nieuwe subsidietechniek die voor de meerderheid van de zelfstandige kinderopvangvoorzieningen met inkomenstarief (IKG) extra middelen genereert. Ook willen we in komende uitbreidingsrondes zoveel mogelijk zelfstandige opvang de kans geven om volgens inkomenstarief te werken.

Daarnaast willen we op termijn de subsidiebijdragen om te werken met inkomenstarief voor elke opvang op het zelfde niveau brengen, ongeacht de organisatievorm.

Mijn volle aandacht gaat hierbij zeker ook naar de financiële leefbaarheid van kinderopvang die (nog) niet met het inkomenstarief werkt.

(Bron: Persbericht minister Jo Vandeurzen)

Meer weten