Goede opvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind!

3 oktober 2013

De voorbije weken hebben we vooral de stem van de sector en het beleid gehoord, Kind en Gezin wil ook de stem van de ouders horen.
Ouders met jonge kinderen verwachten veel van kinderopvang. Ze willen een kwalitatieve kinderopvang en beseffen dat dit veel meer inhoudt dan ze aanvankelijk dachten. 'Ik wist niet waar ik op moest letten bij het zoeken van opvang voor mijn eerste kind. Nu pas weet ik dat er veel meer komt bij kijken dan ik dacht.'

Over de verschillende soorten opvang viel op dat enkele ouders heel bewust de verschillende kenmerken van zowel gezins- als groepsopvang op voorhand analyseerden. Andere ouders leerden de verschillen pas kennen nadat hun kind van een voorziening gebruikmaakte en hadden dit liever op voorhand geweten.

Ouders willen een warme, betrokken opvang. Een opvang die hen informeert over hun kind, die hun kind mee helpt groeien en ook voorbereidt op de kleuterschool. “De glimlach van mijn kind als ik het naar de opvang breng, is voor mij de bevestiging dat het er goed zit.” De dagelijkse babbel en de heen-en-weer schriftjes worden echt gesmaakt. Dit alles veronderstelt competente kinderbegeleiders die hiervoor een correcte verloning moeten krijgen. Een ouder stelt treffend: “alle kinderbegeleiders mogen van mij een fortuin verdienen want ze staan er elke ochtend, vol energie.” Ze vinden het ook belangrijk dat de kinderbegeleiders voldoende ondersteuning krijgen, zodat zij zich kunnen focussen op het allerbelangrijkste, de kindjes. Er kwam ook een pleidooi om de administratieve last te verminderen.

Ouders beseffen dat goede opvang veel geld kost. Ze vinden het noodzakelijk dat de overheid hier in tussenkomt. Ze vinden het ook logisch dat gezinnen met een grotere financiële draagkracht meer bijdragen.

Ouders willen ook dat er voldoende opvang komt, het liefst in de buurt. Ze vinden dat er nood is aan een centraal aanspreekpunt in de gemeente waar ze een vraag naar opvang kunnen stellen en kijken uit naar de Kinderopvangzoeker als centraal systeem om hun vraag te registreren en het aanbod in kaart te brengen. Daarnaast blijft ook het persoonlijke contact voor hen belangrijk om een definitieve opvangkeuze te kunnen maken.
Katrien Verhegge besluit: 'Ik vind het enorm boeiend om rechtstreeks met de ouders te praten over hun verwachtingen. Dat brengt je onmiddellijk terug bij de essentie van de kinderopvang. Ik voel mij in elk geval gesteund door de ouders dat we op de goede weg zijn met ons verhaal rond lokaal loket, groeien naar een plaats voor elk kind, het belang van competenties én waardering, ook financieel, voor wat kinderbegeleiders doen.'