Todje: Een kinderboekje voor álle kinderen

17 oktober 2013

Ingrid Lieten las Todje vandaag in primeur voor tijdens twee voorleessessies in een inloopteam in Antwerpen en een schooltje in Genk. Tijdens de voorleessessie in het inloopteam van Borgerhout werd ze vergezeld door Helmut Lotti, Majo De Saedeleer van Stichting Lezen en Katrien Verhegge van Kind en Gezin. In Genk las auteur Joke van Leeuwen zelf voor uit Todje aan de leerlingen van de eerste kleuterklas van de Europaschool in Genk.

Joke van Leeuwen schreef Todje voor kinderen tussen nul en drie jaar. Todje is een verhaaltje voor een kindje en zijn knuffeldekentje. Aan het hoofdpersonage kan je niet zien welke huidskleur het kindje heeft, of het een jongen of een meisje is en wat zijn of haar sociale achtergrond is. Zo is Todje een verhaaltje voor iedereen.

Ook het Kinderarmoedefonds focust op de leeftijdsgroep van nul tot drie jaar. Onderzoek toont immers aan dat de periode tussen nul en drie jaar erg belangrijk is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden van jonge kinderen. Het is precies in die leeftijdscategorie dat kinderen een achterstand oplopen die ze hun leven lang met zich meedragen Die vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting wil het Kinderarmoedefonds tegengaan.

Ingrid Lieten:
‘Armoede gaat over méér dan materiële tekorten alleen. Armoede moeten we ook bestrijden door kinderen aandacht en affectie te geven, door hen de kans te geven om fijn te spelen, om van muziek te genieten, verhalen te horen, boeken te ontdekken. Daarom heb ik Joke van Leeuwen gevraagd een boekje te schrijven en te tekenen voor kleine kinderen. Dit boekje moet vooral in de handen komen van kinderen die nog nooit een eigen boekje hebben gehad. Het boekje leent zich tot kijken en tot voorlezen en we hopen dat heel veel ouders samen met hun kleine kinderen van Todje zullen genieten.’

Dankzij de steun van Stichting Lezen werd Todje een prachtig kinderboekje. Het boekje zal uitgedeeld worden aan gezinnen met jonge kinderen tijdens hun bezoek aan Kind en Gezin. 

De grootste troef van Kind en Gezin is het groot bereik en het laagdrempelig karakter van de dienstverlening. Bijna elke ouder in Vlaanderen kent het consultatiebureau van Kind en Gezin. Bijna elk kind kwam letterlijk in de handen terecht van een vrijwilliger, van een verpleegkundige en van een arts.

Kind en Gezin heeft in zijn dienstverlening bijzondere aandacht voor gezinnen die met uitsluiting bedreigd zijn of in uitsluiting leven en een gebrekkige toegang hebben tot maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals werk, inkomen, huisvesting, school en gezondheidszorg. Kind en Gezin streeft ernaar dat ook de maatschappelijk kwetsbare gezinnen zich versterkt en ondersteund voelen.

Katrien Verhegge van Kind en Gezin:
'Via de verspreiding van het kinderboekje krijgt ieder kind, zowel rijk als arm, de kans om zich in de wereld van ‘Todje’ te verdiepen. Een verhaal dat je kan verwarmen, troosten, sterken en inspireren. Om onze ondersteuning aan kansarme gezinnen te versterken, werken we samen met partners en het boekje Todje is een mooi voorbeeld hoe we met verenigde krachten de ontwikkeling van taal bij kinderen een boost willen geven.'

(Bron: Persbericht van viceminister-president Ingrid Lieten - Vlaams minister van innovatie, Overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding)

Meer informatie over Boekbaby's
Kinderarmoedefonds
Netwerk tegen armoede: acties en activiteitenkalender