Faillissement van drie zelfstandige kinderdagverblijven in Herent

18 oktober 2013

De problemen op gebied van financieel en organisatorisch beheer hebben geleid tot een faillissement.

In samenwerking met de gemeente Herent werkt Kind en Gezin aan een oplossing voor de ouders van de opgevangen kinderen.

Om ouders op korte termijn een oplossing te bieden, kunnen opvanginitiatieven in de omgeving van Herent in overleg met Kind en Gezin tijdelijk in overbezetting gaan. Dit betekent dat ze meer kinderen kunnen opvangen dan de capaciteit die hen toegekend is, op voorwaarde dat de kwaliteit niet in het gedrang komt.  

Een structurele oplossing zou eventueel een overname zijn. Daar werkt de curator op dit moment aan.

Ouders van de opgevangen kinderen kunnen hun contactgegevens doorgeven aan de Kind en Gezin-Lijn. Ze zullen dan zo snel mogelijk gecontacteerd worden door Kind en Gezin voor meer informatie. 

Je kan de Kind en Gezin-Lijn bereiken op het nummer 078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur.