Beslissingen uitbreiding 2013: Centra Inclusieve Kinderopvang

7 november 2013

De duurzaamheid en de efficiënte inzet van middelen voor inclusieve kinderopvang wordt versterkt door het opstarten van Centra Inclusieve Kinderopvang. Deze centra realiseren zelf inclusieve kinderopvang en ondersteunen daarnaast ook andere voorzieningen in de regio in het realiseren van inclusieve kinderopvang.

Op 31 oktober 2013 besliste Kind en Gezin over de aanvragen voor een toekenning van een Centrum voor Inclusieve Kinderopvang. Aan 16 kandidaten werd een Centrum voor Inclusieve Kinderopvang toegekend.

Hierdoor komt de doelstelling van het decreet kinderopvang voor baby’s en peuters ook voor inclusieve kinderopvang meer binnen bereik om voor al wie kinderopvang nodig heeft een kwaliteitsvolle opvangplaats op een redelijke afstand te kunnen aanbieden.

Meer weten