Onderzoeken buitenschoolse kinderopvang op de website

13 november 2013

In het onderzoek 'Buitenschoolse kinderopvang en vrijetijdsbesteding in Vlaanderen' werden 2.965 ouders van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar (in het Vlaamse Gewest) in de eerste plaats bevraagd naar het gebruik van buitenschoolse opvang en van het vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen op schooldagen en tijdens schoolvakanties. Daarnaast peilt de enquête ook naar de mate waarin ouders tevreden zijn met het aanbod (zowel opvangaanbod als vrijetijdsaanbod) dat vandaag de dag beschikbaar is. Het onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Steven Lenaerts, destijds verbonden aan het onderzoeksinstituut SEIN van de Universiteit Hasselt.

In het onderzoek 'Naar een nieuwe organisatie voor opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen' werden 679 verantwoordelijken met een aanbod op het gebied van opvang en vrije tijd van schoolkinderen (kinderopvangvoorzieningen, scholen, gemeentelijke vrijetijdsdiensten, private vrijetijdsinitiatieven en lokale besturen) uit 159 deelgemeenten in het Vlaamse Gewest bevraagd naar hun aanbod, naar de manier waarop de verschillende actoren op het lokale niveau samenwerken en naar hun visie op de toekomstige organisatie van de opvang voor schoolkinderen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Georges Hedebouw, destijds verbonden aan het HIVA (KULeuven).

Tot slot voerde Kind en Gezin – in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming en het onderzoeksbureau iVox – zelf een onderzoek uit naar het opvangaanbod in de scholen 760 scholen hebben de enquête ingevuld en geven op die manier een representatief beeld van het aanbod georganiseerd in en door scholen.