Besluiten over vergunning en subsidie goedgekeurd. Nieuw kwaliteits- en subsidiesysteem ondersteunt professionalisering kinderopvang

22 november 2013

De geplande hervorming van de kinderopvang van baby's en peuters is een mijlpaal voor het verder realiseren van voldoende, kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Er is jarenlang aan gesleuteld, in overleg met vertegenwoordigers van de ouders en de kinderopvangsectoren. Tot op het laatste moment werd rekening gehouden met hun adviezen en opmerkingen.

Meer weten