Blijven investeren in kinderopvang

22 december 2013

9 miljoen voor nieuwe betaalbare plaatsen
De Vlaamse Regering besliste eerder dit jaar om in de begroting 2014 9 miljoen euro vrij te maken voor de verdere uitbreiding van het aanbod kinderopvang van baby's en peuters waar ouders betalen volgens hun inkomen.

Deze uitbreiding komt er zowel in de erkende kinderopvang als in de zelfstandige kinderopvang met een prijs op basis van het inkomen (IKG). In een eerste fase wordt de omschakeling van bestaande zelfstandige opvangvoorzieningen naar het IKG-systeem mogelijk gemaakt. Dit ging om een budget van 4,5 miljoen. Die oproep verscheen op 25 oktober 2013 en de omzetting zal in januari bekend gemaakt worden.

Vandaag publiceert Kind en Gezin een oproep voor de uitbreiding met extra plaatsen in de erkende kinderopvang (2 miljoen) en in de zelfstandige kinderopvang met IKG (2,5 miljoen).

Met deze 4,5 miljoen kunnen naar schatting 455 zelfstandige opvangplaatsen met IKG en 200 erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen gerealiseerd worden. Samen met de 4,5 miljoen uit de eerste fase vormt dit een investering van 9 miljoen in ongeveer 1.700 plaatsen. 
De Vlaamse Regering wil tegen 2016 een opvangplaats hebben voor de helft van de kinderen tussen 0 en 3 jaar. Tegen 2020 zou er voor elke baby of peuter die een behoefte aan opvang heeft een plaats moeten zijn. Ondanks de moeilijke budgettaire situatie is de Vlaamse overheid de voorbije jaren blijven investeren in kinderopvang – sinds 2009 kwam er ongeveer 110 miljoen euro bij, goed voor toekenning van bijna 19.000 nieuwe plaatsen.


Kosteloze pedagogische en taalondersteuning voor zelfstandige kinderopvang
Op vrijdag 20 december besliste Kind en Gezin welke organisaties de volgende twee jaar kosteloze pedagogische en taalondersteuning kunnen aanbieden aan de zelfstandige kinderopvang.

In het decreet kinderopvang van baby's en peuters (dat op 1 april 2014 in werking treedt) is beschikken over pedagogische ondersteuning als een vergunningsvoorwaarde ingeschreven. Een goede pedagogische kwaliteit in de kinderopvang is dan ook zeer belangrijk voor de ontplooiing en ontwikkeling van jonge kinderen.

Om die ondersteuning in elke vergunde opvang mogelijk te maken trekt Kind en Gezin een bedrag van 4.065.600 euro uit voor projectsubsidies. In totaal krijgen 11 organisaties een subsidie voor de ondersteuning. Samen goed voor 33 VTE. Het gaat om:

 • VDKO
 • Arteveldehogeschool
 • Leren@vaart
 • De Blauwe Lelie
 • Kinderopvang KAV
 • Vormingscentrum Opvoeding Kinderopvang (VCOK)
 • Stad Gent
 • Thuishulp
 • CEGO vzw
 • Karel de Grote-Hogeschool
 • Provinciale Commissie Buitenschoolse Kinderopvang (PCBO)

Meer weten