Aantal geboortes in Vlaanderen blijven dalen

3 januari 2014

Naar jaarlijkse gewoonte brengt het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), in samenwerking met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, bij de aanvang van het nieuwe jaar, het totale aantal verlossingen binnen de 65 materniteiten in Vlaanderen. Het SPE registreert 100 % van de ziekenhuisbevallingen.

In het voorbije jaar 2013 werden 65 484 verlossingen opgetekend.  In vergelijking met de cijfers van vorig jaar (66 822) is dit een daling van 1338 bevallingen of 2%. Alle provincies kenden in 2013 een daling van het aantal verlossingen. De grootste afname situeert zich in de provincie Limburg (-4,11%). De provincie Vlaams –Brabant daalt dit jaar het minst (-0,98%).