Beslissingen uitbreiding door omschakeling van bestaande zelfstandige opvangvoorzieningen in het IKG-systeem

27 januari 2014

Deze middelen worden ingezet voor een uitbreiding van het aanbod inkomensgerelateerde opvangplaatsen in zelfstandige kinderopvang (omschakeling van bestaande plaatsen en "zuivere" uitbreiding) en een uitbreiding van het aantal erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen.

Eind oktober 2013 lanceerde Kind en Gezin de oproep voor de eerste fase van deze uitbreiding, met name de omschakeling van bestaande zelfstandige opvangvoorzieningen naar inkomensgerelateerde zelfstandige opvangvoorzieningen. Kandidaten uit de zelfstandige kinderopvang konden tot 29 november 2013 hun aanvraag indienen. Kind en Gezin besliste hierover op 27 januari 2014. De helft van de 9 miljoen euro gaat hier naartoe. De andere helft zal gaan naar de uitbreiding van de zelfstandige en de gesubsidieerde opvang, waartoe Kind en Gezin einde december 2013 de oproep lanceerde. De beslissingen daarover volgen in maart 2014.