Projectsubsidie pedagogische en taalondersteunende organisaties

30 januari 2014

Kind en Gezin lanceerde in november 2013 een oproep voor een kandidaatstelling voor pedagogische en taalondersteunende organisaties. Deze ondersteuningsorganisaties krijgen een rol in het ondersteunen van zelfstandige opvangvoorzieningen. Dit versterkt hun verdere professionalisering en hun reflectie op kwaliteit. Opvangvoorzieningen zonder subsidies of met beperkte subsidies kunnen binnen bepaalde grenzen gratis beroep doen op een pedagogische en taalondersteunende organisatie die hiervoor een projectsubsidie krijgt.

De opdrachten van de pedagogische en taalondersteunende organisaties zijn:

  • ondersteunen van het pedagogisch beleid van de voorziening, hiervoor maakt de pedagogische en taalondersteunende organisatie een plan van aanpak op, dat opgevolgd en geëvalueerd wordt; behandelen van pedagogische adviesvragen van de voorziening;

  • onderzoeken  en opvolgen van de draagkracht van de kinderbegeleider in gezinsopvang;

  • organiseren en stimuleren van netwerken;

  • stimuleren van de Nederlandse taalverwerving bij de opgevangen kinderen.


Aan onderstaande 11 organisaties werden projectsubsidies toegekend voor in totaal aan 33 VTE pedagogische en taalondersteuners, verspreid over alle Vlaamse provincies en Brussel. De provinciale spreiding van het aantal VTE gebeurde op basis van het aantal zelfstandige opvangvoorzieningen per provincie.
Alle vergunde zelfstandige onthaalouders en zelfstandige kinderdagverblijven die baby’s en peuters opvangen, kunnen gratis van deze ondersteuning genieten.

De projectsubsidie wordt voorzien voor twee jaar. Kind en Gezin zal gedurende die twee jaar de werking en de resultaten van deze ondersteuningsorganisaties opvolgen en evalueren, met het oog op een verdere professionalisering van de hele kinderopvangsector.
In maart 2014 komen de 11 organisaties voor de eerste keer samen. Daarna volgt er meer informatie zoals startdata en een overzicht van de contactpunten per organisatie. Vanaf dan kunnen de zelfstandige opvangvoorzieningen met hen contact nemen.

Meer weten

 

W VL

OVL

A’PEN

VL BR

BRUS

LIM

TOTAAL

VDKO

1 vte

 

1 vte

3 vte

 

 

5 vte

Arteveldehogeschool

4 vte

 

 

 

 

 

4 vte

Leren@vaart

1 vte

2 vte

 

 

 

 

3vte

Blauwe Lelie

1 vte

 

 

 

 

 

1 vte

Kinderopvang KAV

1 vte

 

 

 

 

1 vte

2 vte

VCOK – Vormingscentrum Opvoeding Kinderopvang

 

3 vte

 

 

2 vte

 

5 vte

Stad Gent

 

1 vte

 

 

 

 

1 vte

Thuishulp

 

1 vte

 

 

1 vte

 

2 vte

CEGO vzw

 

 

2 vte

3 vte

 

 

5 vte

Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw

 

 

4 vte

 

 

 

4 vte

PCBO

 

 

 

 

 

1 vte

1 vte

TOTAAL

8 vte

7 vte

7 vte

6 vte

3 vte

2 vte

33 VTE