Nieuwe adoptiesamenwerking Vlaams Centrum voor Adoptie en Zuid-Afrika

24 februari 2014

Tijdens dit bezoek bleek dat Zuid-Afrika, net zoals België, niet langer discriminerende voorwaarden oplegt ten aanzien van kandidaat-adoptanten. Concreet betekent dit dat holebi-koppels zich ook kandidaat kunnen stellen voor een adoptie uit Zuid-Afrika.
De Vlaamse Centrale Autoriteit en de Zuid-Afrikaanse centrale autoriteit tekenen in het kader van de nieuw op te starten samenwerking een overeenkomst.

Hierdoor kan de Vlaamse adoptiedienst FIAC vzw - de nieuwe samenwerking  - met de Zuid-Afrikaanse partner ENGO verder uitwerken. Aangezien dit een nieuw kanaal is zal in eerste instantie gestart worden met drie proefdossiers. Door de stopzetting van de werking met de vorige Zuid-Afrikaanse partner zullen eerst de tien ouderdossiers, die al een contract hadden met FIAC vzw, afgewerkt worden. Na een positieve evaluatie van de proefdossiers en de afwerking van de tien al lopende dossiers, kunnen geschikt verklaarde holebi-koppels zich kandidaat stellen bij de adoptiedienst FIAC.