Meer boeken in jonge gezinnen dankzij Boekbaby's

4 maart 2014

De resultaten zijn overwegend positief:
98,5% van de gezinnen gebruikt de boeken uit het babypakket, 97,1% doet dat met de boeken uit het peuterpakket.
Bij de 62,5% van de ouders die het peuterpakket afhalen in de plaatselijke bibliotheek doen anderstalige ouders dit iets minder vaak dan Nederlandstalige ouders. Hetzelfde geldt voor laaggeschoolde ouders t.o.v. hogergeschoolde.
Dankzij Boekbaby’s worden 20,8% van de ouders lid van de bibliotheek en 21,2 % bezoekt de bib vaker.
Heel wat ouders (bijna 4 op de 10) kopen meer boeken voor hun baby of peuter. Bij de laaggeschoolde en anderstalige groep is dat zelfs meer dan de helft (52,5% tot 55,2%).
Ouders lezen door de Boekbaby’s ook vaker voor (51,2 tot 57,4%) of kijken samen met hun kinderen in de boeken.

Stichting Lezen wil het bereik en de impact van Boekbaby’s nog vergroten door met lokale samenwerkingsverbanden nog meer gemeenten aan boord te halen. In gemeenten waar Boekbaby’s nu al loopt, zal er extra aandacht gaan naar vorming voor de vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers die de pakketten uitdelen aan de gezinnen. Een eerste stap is een studiedag op vrijdag 13 juni bij Kind en Gezin in Brussel, waar ook de resultaten van het onderzoek zullen worden toegelicht. De samenvatting van het onderzoek vindt u op: http://boekbabys.be/new/media/samenvatting_onderzoek.pdf

Meer info: http://www.kindengezin.be/ontwikkeling/taal-en-communicatie/taalstimulering/