In 2014 kunnen 141 kandidaat-adoptieouders instromen in de interlandelijke adoptieprocedure

21 maart 2014

Sinds 2013 wordt dit aantal bepaald door middel van het instroombeheer. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende parameters:

  • Het gemiddeld aantal aangekomen kinderen van de afgelopen twee jaar.
  • Evoluties in de herkomstlanden.
  • De gemiddelde uitval (het aantal kandidaat-adoptieouders dat start met de voorbereiding maar geen geschiktheidsvonnis haalt) van de laatste twee jaar.
  • Eventuele bijkomende correcties op basis van aantoonbare evoluties.

Er werd beslist dat bijkomende correcties niet nodig zijn. Op basis van de meest recente cijfergegevens rekende het VCA uit dat 141 kandidaat-adoptieouders mogen starten met de verdere voorbereiding of een duplicaat kunnen krijgen van hun voorbereidingsattest (tweede adopties).

2013 was een overgangsjaar en toen mochten er 57 kandidaat-adoptieouders starten met de verdere voorbereiding. Vanaf 2014 zullen er ieder jaar minimaal 100 kandidaten doorstromen. Na het doorsturen van de betrokken kandidaat-adoptanten, staan er momenteel nog 77 kandidaten op de wachtlijst. Zij kunnen dit jaar niet meer starten met de voorbereiding tenzij er van de 141 kandidaten nog afhaken.

Meer informatie over instroombeheer en de procedure interlandelijke adoptie