Kinderopvangvoorziening met 5 opvanglocaties zet ouders plots in de kou

1 april 2014

De misnoegdheid van de organisator heeft te maken met het aantal vergunde plaatsen in de voorzieningen Baby-Belle Baby's en Baby-Belle Peuters
Volgens de organisator is dit te wijten aan het nieuwe decreet kinderopvang voor baby's en peuters dat morgen in werking treedt.
Echter binnen de regelgeving van dit nieuwe decreet kunnen nog net zoveel kinderen opgevangen worden als voorheen.

Zo zullen 64 van de 128 IKG-plaatsen (inkomensgerelateerd) die nu exclusief gebruikt werden voor avondopvang en een bezetting haalden van slechts 15 procent, beter gebruikt kunnen worden. De voorziening kan op deze manier de 128 plaatsen ten volle benutten en zo nog meer kinderopvang realiseren.  
Ook de avondopvang kan behouden blijven, alleen dienen ouders hiervoor te betalen via een vrij te bepalen prijs. 

De voorziening voert een discussie met Kind en Gezin ten koste van de ouders en de kinderen, wat Kind en Gezin ten zeerste betreurt. De organisator besliste vandaag om vanaf morgen alle 5 kinderopvanglocaties (inclusief deze bestemd voor buitenschoolse opvang) te sluiten.
Kind en Gezin volgt de situatie op de voet op en hoopt dat de organisator alsnog tot een redelijke oplossing komt, zodat de ouders en de kinderen opnieuw kunnen genieten van hun opvang.

Kind en Gezin was vanavond al in overleg met het stadsbestuur en met andere kinderopvangvoorzieningen om tot een oplossing te komen voor de getroffen ouders.


Vragen over de onverwachte sluiting?
Met vragen over de onverwachte sluiting van de kinderopvang Baby belle, kan je tot en met 4 april van 8.30 tot 19 uur terecht op 051 26 21 80. Dit meldpunt bundelt de vragen over de individuele opvangproblemen. Mailen kan ook naar meldpuntkinderopvang@roeselare.be.

Het stadsbestuur is in overleg met Kind en Gezin om tot een oplossing te komen.

Reactie van minister Jo Vandeurzen