Sluiting kinderopvangvoorziening Roeselare was niet nodig

1 april 2014

Kind en Gezin betreurt nogmaals de abrupte sluiting van de kinderopvang. De misnoegdheid van de organisator heeft te maken met het aantal vergunde plaatsen in de voorzieningen Baby-Belle baby’s en Baby-Belle peuters.
Los van de druk die de voorziening heeft uitgeoefend, zette Kind en Gezin zijn reeds lopende onderzoek en dialoog verder.
Na een advies van Zorginspectie zal Kind en Gezin de organisator laten weten dat ze conform de regelgeving van 1 april tot een vergunde capaciteit van 88 plaatsen kan komen.  
Kind en Gezin benadrukt dat dit voorstel er ook via een normale aanvraagprocedure van de verzoekster zou gekomen zijn.
We hopen dat hiermee een einde komt aan het conflict en dat de opvang morgen weer de deuren opent.