Toelichting over het aantal plaatsen en de procedure bij Baby-Belle Roeselare

2 april 2014

Na een advies van Zorginspectie zal Kind en Gezin Baby-Belle laten weten dat ze conform de regelgeving van 1 april tot een vergunde capaciteit van 88 plaatsen kan komen.
Het gaat niet om nieuwe IKG-plaatsen, maar om een omzetting van bestaande IKG-plaatsen voor avond- en nachtopvang naar dagopvang.  De misnoegdheid van de organisator had te maken met het aantal vergunde plaatsen in de voorzieningen Baby-Belle baby’s en Baby-Belle peuters. Voorafgaand inspectieadvies over de infrastructuur is noodzakelijk om een vergunning te kunnen aanvragen. Zorginspectie heeft inmiddels vastgesteld en geadviseerd dat er ruimte is voor 88 plaatsen. Deze vaststelling zou er hoe dan ook via de normale aanvraagprocedure gekomen zijn. Nu dit advies van Zorginspectie er is, moet de organisator conform de regelgeving een formele aanvraag bij Kind en Gezin indienen. 

We blijven betreuren dat de organisator met haar actie de discussie met Kind en Gezin ten koste van de ouders en de kinderen heeft gevoerd.