Prospectie adoptiesamenwerking in Kazachstan

3 april 2014

De adoptiedienst Ray of Hope heeft eind 2012 gevraagd om prospectie te mogen doen in het land. Zij kregen hiervoor de goedkeuring van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Ondertussen kwam vanuit de Franse gemeenschap de vraag om samen te werken met hun, reeds door Kazachstan geaccrediteerde, adoptiedienst. Kazachstan staat op dit moment geen nieuwe accreditaties toe. Door deze samenwerking zouden ook Vlaamse kandidaat-adoptanten kunnen adopteren uit Kazachstan. Om deze mogelijkheid te onderzoeken was er in februari 2014 een missie naar Kazachstan van het Vlaams Centrum voor Adoptie samen met de Franstalige centrale autoriteit. Er werd hierbij overleg gepleegd met de Kazachse autoriteiten die hun akkoord gaven voor dergelijke samenwerking.

De Kazachse autoriteiten en de Kazachse consul wezen het VCA wel op het feit dat verschillende Vlaamse adoptieouders de nazorgverplichtingen niet nakwamen. Kazachstan verwacht een rapport over elk adoptiekind en dit jaarlijks tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Het ontbreken van deze rapporten, brengt de nieuwe samenwerking mogelijks in het gedrang. De betrokken adoptieouders werden hierover aangeschreven door het VCA. Vaak gaat het over gezinnen die adopteerden voor 2005, zonder tussenkomst van een adoptiedienst of van het VCA.  Van deze groep hebben heel wat ouders nog niet gereageerd op onze vraag. Het VCA wil hen via deze weg nogmaals vragen om aan de nazorgverplichtingen te voldoen.

Het VCA is zich bewust van het feit dat de vroegere samenwerking in Kazachstan (tussen 2007 en 2011) niet altijd positief verliep. Er zal bij het kanaalonderzoek dan ook uitgebreid stilgestaan worden bij de knelpunten die de toenmalige adoptieouders aangaven. Het ging dan vooral over het gebrek aan financiële transparantie, het gebrek aan correcte medische informatie, de gebrekkige registratie van adopteerbare kinderen en de onduidelijkheid over de rol van de contactpersonen. Tijdens de missie was hier ook de nodige aandacht voor. Het VCA zal een nieuwe samenwerking in dit land enkel goedkeuren als er voldoende garanties over deze elementen zijn.

Het VCA verwacht nu van de adoptiedienst een inlichtingendossier op basis waarvan een onderzoek zal gevoerd worden. Als het onderzoek positief kan afgesloten worden, dan zal de adoptiedienst mogen starten met 3 proefdossiers. Pas na de positieve evaluatie van deze drie dossiers, kan het kanaal ruimer opengesteld worden. Via de website van Kind en Gezin zal het VCA informeren over de verdere evolutie.