Beslissingen uitbreiding kinderopvang met inkomenstarief bekend

15 april 2014

De Vlaamse Regering besliste om in het kader van de begroting 2014 voor kinderopvang van baby’s en peuters een budget van 9 miljoen euro vrij te maken voor uitbreiding van het aantal plaatsen met subsidie voor inkomenstarief. Aanvullend besliste de Vlaamse Regering om ook uit het competitiviteitspact ruim 3 miljoen extra te voorzien voor de uitbreiding van dit plaatsaanbod.
Deze middelen worden ingezet voor een uitbreiding van het aanbod inkomensgerelateerde opvangplaatsen in de vroeger zelfstandige kinderopvang en een uitbreiding van het aantal vroeger erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen.

Beslissingen januari-februari 2014
Om aan bestaande zelfstandige opvangvoorzieningen subsidie voor inkomenstarief toe te kennen was 4,5 miljoen euro voorzien, aangevuld met de 3 miljoen euro uit het competitiviteitspact. Dit resulteerde eind januari 2014 in een toekenning van deze subsidie aan 1.149 plaatsen, gevolgd door toekenning einde februari 2014 van nog eens 599 plaatsen.

Beslissingen maart-april 2014
Kind en Gezin besliste recent over de toewijzing van de resterende 4,5 miljoen euro.
Voor 2 miljoen euro worden er 226 bijkomende plaatsen met subsidie voor inkomenstarief toegekend aan de vroegere erkende en gesubsidieerde kinderopvang. Voor nog eens 2,5 miljoen euro worden er 533 bijkomende plaatsen met subsidie voor inkomenstarief toegekend aan de vroegere zelfstandige opvangvoorzieningen.