Erkenning door meemoeders definitief goedgekeurd

23 april 2014

De nieuwe wet moet nu nog gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad. Zes maanden na de publicatie treedt de nieuwe regeling in werking.

Kinderen geboren na de inwerkingtreding
Alle kinderen geboren binnen het huwelijk zullen automatisch een afstammingsband hebben met de meemoeder. Voor samenwonende meemoeders geldt dezelfde regeling als bij een heterokoppel. Deze kinderen kunnen erkend worden door de meemoeder, zelfs voor de geboorte met akkoord van de geboortemoeder.

Kinderen geboren voor de inwerkingtreding, die nog niet geadopteerd zijn
Voor deze kinderen kunnen de meemoeders alsnog erkennen, nadat de nieuwe regeling in werking is getreden. Dit geldt zowel voor kinderen geboren binnen het huwelijk als bij samenwonende koppels.

Kinderen die al geadopteerd zijn door de meemoeder
Voor deze kinderen wijzigt er niets. Het is niet mogelijk een kind dat al geadopteerd werd door de moeder ook nog eens te erkennen. Bij de volle adoptie werd al een afstammingsband gecreëerd met de meemoeder die dezelfde rechten en plichten geeft als was het kind geboren uit de meemoeder.
Bij een gewone adoptie is de afstammingsband beperkter. Maar ook deze kinderen kunnen niet meer erkend worden door hun meemoeder. Om volledige rechten en plichten te hebben tussen de meemoeder en het kind, is hier nog een omzetting nodig naar een volle adoptie.

Lopende adoptieprocedures
Meemoeders die nu bezig zijn met de adoptieprocedure kunnen ervoor kiezen om deze stop te zetten en na de inwerkingtreding van deze wet hun zoon of dochter te erkennen. Zij moeten hierbij wel rekening houden met het feit dat deze pas 6 maanden na publicatie in werking treedt. Gedurende die tijd zullen zij geen afstammingsband hebben met het kind.
Het stopzetten van de procedure kan op ieder moment, ook als er al een verzoekschrift werd ingediend bij de jeugdrechtbank.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie via adoptie@kindengezin.be of telefonisch op de nummers 02/533 14 76 en 02/533 14 77  (ma, di en do van 9.30 tot 12 uur en woe van 14 tot 16 uur)

De tekst van de nieuwe wet