Eerste pedagogische coaches zwaaien af

14 mei 2014

131 pedagogisch coaches zullen zich een weg banen naar de arbeidsmarkt. Dat wordt vandaag gevierd in de Kind en Gezin-Academie. Op het programma staan stagegetuigenissen, lezingen van onder meer Vlaams minister Jo Vandeurzen, een stagefilm tot zelfs een mise-en-scène van een sollicitatie-interview.

De bachelors zijn breed opgeleid. De professionele mogelijkheden zijn dan ook veelzijdig, onder meer in de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar, in het jeugdwerk (bv. speelpleinwerking), in de sector van de opvoedingsondersteuning (bv. opvoedingswinkel, ontmoetingsruimte),… Ook tewerkstelling in het domein van cultuur en sport is mogelijk, bv. bij organisaties die zich richten tot gezinnen met jonge kinderen.

De pedagogische coach is een versterking voor het domein welzijn. De nood aan personeel dat gespecialiseerd is in de pedagogische omkadering en begeleiding van jonge kinderen is groot. Een aantal recente evoluties maken dat duidelijk, zoals het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters, de oprichting van Huizen van het Kind door lokale samenwerkingsverbanden, enz. Ook voor de preventieve gezinsondersteuning is de pedagogisch coach van betekenis. Vlaanderen sluit hier aan bij een internationale beweging van professionalisering in de kinderopvang.

"Dit is een bijzonder moment in het kader van het gezinsbeleid. De pedagogische coaches zijn belangrijke partners in de uitdagingen waar we voor staan meer bepaald in de sectoren van de kinderopvang en de gezinsondersteuning." Jo Vandeurzen

De pedagogisch coach staat in voor het begeleiden van het kind en het coachen van het team van kindbegeleiders. Vertrekkende vanuit een maatschappelijke diversiteit ligt de nadruk op het ondersteunen van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Op maat van de voorziening worden pedagogische projecten uitgewerkt. Daarbij gaat ook aandacht naar het betrekken van de ouders als partners.

In de opleiding ligt de nadruk op het creëren van een goede basishouding bij toekomstige professionals. De beginnende professional kijkt naar de praktijk met een voortdurende aandacht voor kwaliteitsverhoging. Een kritische-reflectieve en onderzoekende basishouding helpt hen door middel van projecten en praktijkonderzoek de pedagogische praktijk van onderuit te versterken en te verbeteren.

“De opleiding Pedagogie van het jonge kind is zeer praktijkgericht waardoor je snel theoretische inzichten kan vertalen in het werkveld. Op die manier ben je na het afstuderen een echte meerwaarde als pedagogisch coach en krijg je diverse beroepsmogelijkheden.” Niels Massart, student PJK

De opleiding wil de sector ook van binnenuit versterken. Sinds 2012 is het mogelijk om werken en studeren te combineren. 71 werkstudenten vonden hun weg naar de opleiding.


Persmap beschikbaar via netwerkevent.weebly