Tweede Gezinsconferentie op de dag van het gezin

15 mei 2014

Tijdens de voormiddag stond het Vlaamse gezinsbeleid centraal: 'Beschouwing en vooruitblik op het Vlaamse gezinsbeleid'. met drie thema's op de agenda: materiële ondersteuning van gezinnen, de combinatie gezin, werk en zorg en de ondersteuning van gezinsrelaties.

In de namiddag zetten we het lokale gezinsbeleid in de kijker: 'Het lokaal gezinsbeleid in opmars: tendensen en spanningsvelden'. Lokaal gezinsbeleid wordt steeds belangrijker. Gemeenten kunnen een eigen beleid uitstippelen, en ze spelen ook een rol in het gezinsbeleid van de Vlaamse overheid. Hoe vullen zij dit in en wat zijn de drempels en opportuniteiten die zich voordoen?

Meer informatie vind je in pdf de perstekst .