Nieuwe cijfers op lokaal niveau beschikbaar over pasgeborenen en hun gezin

27 juni 2014

In navolging van de cijfers op Vlaams niveau met de publicatie Het Kind in Vlaanderen 2013, stelt Kind en Gezin in samenwerking met de Studiedienst van de Vlaamse Regering cijfers ter beschikking over kinderen en hun gezin op lokaal niveau. Deze rapporten over moeder- en kindgegevens maken deel uit van de gemeentelijke kindrapporten.

Moeder en kindgegevens
De gegevens hebben betrekking op kinderen geboren in 2013 en woonachtig in het Vlaams gewest op 31/12/2013.

De rapporten geven een beeld van de demografische gegevens (geslacht, nationaliteit, …) maar ook een breed beeld over interessante informatie zoals voeding, zwangerschapsduur, taalsituatie binnen het gezin, aandeel kinderen die opgroeien binnen een kansarme gezinssituatie,..etc. Doordat Kind en Gezin van bijna alle kinderen informatie registreert, gaat het dus nagenoeg over populatiegegevens, hetgeen de data erg relevant maakt.

De gegevens worden geregistreerd door regioteamleden van Kind en Gezin tijdens contacten met gezinnen met jonge kinderen (bezoeken in de kraamkliniek, huisbezoeken, aanmeldingen op een consultatiebureau…).

Weergave gegevens?
De gegevens worden weergegeven als percentages en niet in absolute aantallen.

De gegevens zijn online beschikbaar via de website van Kind en Gezin en de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Afdrukken is mogelijk in html-, xml-, pdf- en xls-formaat.

Verschillende geografische niveaus (gewest, provincie, arrondissement, zorgregio, gemeente) kunnen met elkaar vergeleken worden, en binnen 1 afzonderlijke gemeente kunnen de deelgemeenten onderling vergeleken worden. Ook opvraging op niveau VRIND (Vlaamse Regionale INDicatoren)- of BELFIUS-regio is mogelijk. ‘BELFIUS’ verwijst naar een indeling van de gemeenten in zestien clusters op basis van een sociaaleconomische studie. 

Er is keuze tussen de verschillende kenmerken, die gekoppeld kunnen worden aan een jaartal en een geografisch niveau. De rapporten kunnen dus op een dynamische manier samengesteld en weergegeven worden, met inbegrip van evoluties sinds 2010.

Waarom?
Kind en Gezin wil de gegevens die via de dienstverlening verzameld werden ontsluiten voor partners en geïnteresseerde actoren.
Ter ondersteuning van het beleid van lokale actoren en om inzicht te geven in kwetsbare situaties.


Link rapporten moeder- en kindgegevens