Erkenning door meemoeder mogelijk vanaf 1 januari 2015

7 juli 2014

Kinderen geboren vanaf 1 januari 2015.
Alle kinderen geboren binnen het huwelijk zullen automatisch een afstammingsband hebben met de meemoeder. Voor samenwonende meemoeders geldt dezelfde regeling als bij een heterokoppel. Deze kinderen kunnen erkend worden door de meemoeder, zelfs voor de geboorte met akkoord van de geboortemoeder.

Kinderen geboren voor 1 januari 2015, die nog niet geadopteerd zijn
Voor deze kinderen kunnen de meemoeders alsnog erkennen, vanaf 1 januari 2015. Dit geldt zowel voor kinderen geboren binnen het huwelijk als bij samenwonende koppels.

Kinderen die al geadopteerd zijn door de meemoeder
Voor deze kinderen wijzigt er niets. Het is niet mogelijk een kind dat al geadopteerd werd door de moeder ook nog eens te erkennen. Bij de volle adoptie werd al een afstammingsband gecreëerd met de meemoeder die dezelfde rechten en plichten geeft als was het kind geboren uit de meemoeder.

Bij een gewone adoptie is de afstammingsband beperkter. Maar ook deze kinderen kunnen niet meer erkend worden door hun meemoeder. Om volledige rechten en plichten te hebben tussen de meemoeder en het kind, is hier nog een omzetting nodig naar een volle adoptie.

De meemoeder heeft een vreemde nationaliteit
De vaststelling (en betwisting) van het meemoederschap worden beheerst door het recht van de staat waarvan de meemoeder de nationaliteit bezit op het ogenblik van de geboorte van het kind of op het ogenblik van de erkenning. De wet geldt dus niet voor een vrouw wiens nationaal recht het meemoederschap niet kent. Volgens de beschikbare informatie zou een meemoederschap, zonder adoptie, eveneens wettelijk geregeld zijn in Australië, bepaalde Canadese deelstaten, Denemarken, IJsland, Nederland, Noorwegen en Zweden.

Lopende adoptieprocedures
Meemoeders die nu bezig zijn met de adoptieprocedure kunnen ervoor kiezen om deze stop te zetten en vanaf 1 januari 2015  hun zoon of dochter te erkennen. Ze dienen er wel rekening mee te houden dat zij tot op dat ogenblik geen afstammingsband hebben met het kind.

Het stopzetten van de adoptieprocedure kan op ieder moment, ook als er al een verzoekschrift werd ingediend bij de jeugdrechtbank.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie via adoptie@kindengezin.be of telefonisch op de nummers 02/533 14 76 en 02/533 14 77 (ma, di en do van 9.30 tot 12 uur en woe van 14 tot 16 uur)