Oproep proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders (private en publieke organisatoren)

14 juli 2014

Het proefproject loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. Tijdens deze periode kunnen een aantal organisatoren van gezinsopvang een aantal van hun onthaalouders laten werken in een statuut van bediende in thuisarbeid.

Op basis van de evaluatie van het proefproject zal de Vlaamse Regering beslissen of een veralgemening van dit werknemersstatuut aangewezen en mogelijk is, en zo ja onder welke voorwaarden.

Geïnteresseerde organisatoren kunnen zich kandidaat stellen door het aanvraagformulier in bijlage in te vullen en voor 30 september 2014 te bezorgen aan de sociale partners.

Private organisatoren

Oproep

Aanvraagformulier

Publieke organisatoren

Oproep

Aanvraagformulier word